Sostenibilitat,
Qualitat i Comunitat

TDE alinea la seva activitat i fites amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de Nacions Unides (ODS).
Estem compromesos amb els estàndards més alts de seguretat, qualitat i sostenibilitat. El nostre exercici com a empresa està orientat a la creació de valor per als nostres stakeholders en el marc del respecte al medi ambient i al desenvolupament social responsable.

Declaració de principis,
Política Mediambiental

TDE, AIE treballa seguint pautes orientades a la seguretat de les persones, la protecció del medi ambient, la qualitat i la millora de l’acompliment energètic i, a més, està adherida al Compromís de Progrés de les empreses químiques conegut com a Responsible Care, per això.

 • PERSONES

  Les persones i la seva seguretat són la nostra primera prioritat; per això disposem d’un sistema de gestió de la seguretat i salut ocupacional que permeten a empleats, empreses de servei i col·laboradors desenvolupar les activitats de manera segura, prevenint lesions laborals o accidents.

 • ENFOCAMENT GLOBAL

  Aquesta política regeix totes les nostres activitats, amb el propòsit de promoure les millores pràctiques en la prevenció d’accidents tant personals com industrials i en la prevenció de la contaminació i en la producció de primera amb una mirada posada més enllà del que passa a la nostra activitat.

 • ENTORN

  Vetllem per conservar el nostre entorn natural a nivell local i global optimitzant l’ús dels recursos naturals i controlant i reduint les emissions al medi ambient, incidint en l’ús energèticament eficient de les nostres instal·lacions. Treballem prevenint els impactes negatius que puguem generar i maximitzant aquells que, en canvi, puguin suposar un benefici per a l’entorn i per a la societat. Impliquem aquelles persones o organitzacions clau que treballen per a la nostra empresa per així, entre tots, obtenir millors resultats ambientals. Dialoguem i col·laborem amb les empreses veïnes, les administracions, les associacions i altres parts interessades.

 • QUALITAT

  Implementem la millora contínua, innovant processos i activitats que permetin obtenir el millor nivell de qualitat, generant valor afegit i adaptant-se al context empresarial i sectorial. Ens basem en el coneixement i la gestió dels processos, per garantir l’estandardització i la qualitat dels productes, la implantació de millores i de noves pràctiques.

 • COMPROMÍS

  El futur de la nostra empresa està lligat a l’excel·lència en els nostres productes, serveis, activitats i projectes, en definitiva, a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Desplegar aquests valors requereix el treball en equip i la implicació de tots, per així complir les necessitats i les expectatives dels clients i accionistes, del nostre propi equip de treballadors i col·laboradors i de la societat en general.

 • MILLORA CONTÍNUA

  És el camí que hem de seguir, treballant dia a dia, aprenent dels errors propis i dels altres, formant-nos i participant activament i constructivament als espais de debat i d’intercanvi. Per aquest motiu, definim i fem el seguiment tant d’objectius com de les actuacions de millora i controlem els canvis i les novetats en l’activitat.

 • LIDERATGE

  La direcció de TDE, AIE assumeix el lideratge que aquest compromís requereix i garanteix recursos i suport a l’organització per complir tots els requisits legals i altres tipus que siguin pertinents. Especialment tota la reglamentació referent a Accidents Greus.

Criteris ESG

Les polítiques i els compromisos en matèria social, de medi ambient i governança defineixen l’acció de TDE en matèria de sostenibilitat, contribuint a un desenvolupament responsable.

ENTORN

Les nostres operacions es desenvolupen amb l’objectiu de minimitzar la petjada de la nostra acció al medi ambient, optimitzar els consums energètics i d’aigua i de reduir les emissions de CO₂ i altres compostos durant els processos de producció, emmagatzematge i transport.

RSC

La Responsabilitat Social Corporativa forma part dels objectius estratègics de TDE i dels criteris de direcció de la companyia. Gestionem com a prioritat l’impacte de la nostra activitat als/les treballadors/es, contractistes i col·laboradors externs i al conjunt de stakeholders en els àmbits social econòmic i mediambiental.

GOVERN CORPORATIU

TDE vol que el comportament de la seva empresa i el del seu òrgan d’administració i el seu personal sigui un referent d’integritat, de bon govern i d’ètica corporativa tant pel seu sector com pel conjunt dels seus stakeholders.

Entorn

Les nostres operacions es desenvolupen amb l’objectiu de minimitzar la petjada de la nostra acció al medi ambient, optimitzar els consums energètics i d’aigua i de reduir les emissions de CO₂ i altres compostos durant els processos de producció, emmagatzematge i transport.

L’activitat de la companyia està compromesa amb la reducció d’emissions, residus, els abocaments i els programes de control i neteja per evitar la dispersió de pèl·lets (gransa de plàstic) a l’ambient.

Les adquisicions de béns i serveis i el cicle de producció en cadascuna de les fases es gestionen amb criteris de sostenibilitat i persegueixen la minimització de la petjada en el medi.

RSC

La Responsabilitat Social Corporativa forma part dels objectius estratègics de TDE i dels criteris de direcció de la companyia. Gestionem com a prioritat l’impacte de la nostra activitat als/les treballadors/es, contractistes i col·laboradors externs i al conjunt de stakeholders en els àmbits social econòmic i mediambiental.

En aquest sentit, TDE privilegia la seguretat en les operacions, i garanteix que els diferents processos de producció estiguin sotmesos als controls i protocols internacionals més exigents. L’objectiu de TDE com a empresa segura per a la seva plantilla i la de les empreses contractistes és assolir zero accidents. 

El programa de vigilància de salut completa l’apartat de seguretat amb els/les treballadors/es de TDE. Un aspecte particularment important de la nostra política de Responsabilitat Social resulten els vincles i les relacions amb la Comunitat. TDE manté de forma periòdica i fluida un diàleg amb la comunitat de proximitat, principalment a través de les associacions de veïns de Camp Clar i Bonavista (barris de Ponent de Tarragona) i del municipi de La Canonja.

TDE està adherida a les següents organitzacions empresarials:

 • AEQT (Associació Empreses Químiques de Tarragona).
 • FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española).
 • COASHIQ (Comisión Autónoma de Empresas Químicas y Asociadas).
 • ChemMed Tarragona (Clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la química).
 • Parcs Químics de Seguretat.

En aquest sentit, TDE privilegia la seguretat en les operacions, i garanteix que els diferents processos de producció estiguin sotmesos als controls i protocols internacionals més exigents. L’objectiu de TDE com a empresa segura per a la seva plantilla i la de les empreses contractistes és assolir zero accidents. 

El programa de vigilància de salut completa l’apartat de seguretat amb els/les treballadors/es de TDE. Un aspecte particularment important de la nostra política de Responsabilitat Social resulten els vincles i les relacions amb la Comunitat. TDE manté de forma periòdica i fluida un diàleg amb la comunitat de proximitat, principalment a través de les associacions de veïns de Camp Clar i Bonavista (barris de Ponent de Tarragona) i del municipi de La Canonja.

TDE està adherida a les següents organitzacions empresarials:

 • AEQT (Associació Empreses Químiques de Tarragona).
 • FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española).
 • COASHIQ (Comisión Autónoma de Empresas Químicas y Asociadas).
 • ChemMed Tarragona (Clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la química).
 • Parcs Químics de Seguretat.

Govern Corporatiu

TDE vol que el comportament de la seva empresa i el del seu òrgan d’administració i el seu personal sigui un referent d’integritat, de bon govern i d’ètica corporativa tant pel seu sector com pel conjunt dels seus stakeholders. En conseqüència, les accions i els comportaments de TDE compleixen els estàndards més alts d’integritat, transparència i respecte als drets humans i a les normes i lleis vigents i compleixen un estricte codi ètic.

Guia ètica i de conducta

La Norma Ètica i de Conducta, obligatòria per a tota la plantilla, estableix les pautes generals que regeixen la conducta de TDE i dels membres de la seva organització en el compliment de les seves funcions i relacions professionals. La norma es refereix i inspira en els valors següents:

 • Integritat. A TDE cuidem del benestar de les persones i actuem d’acord amb els compromisos que adquirim.
 • Respecte per les persones. L’individu és la font del valor més gran que té TDE per continuar desenvolupant-se.
 • Compromís amb la seguretat i el medi ambient. A TDE es treballa perquè tota acció estigui duta a terme dins del marc de conductes i comportaments segurs així com la cura més estricta cap a l’entorn i cap al nostre planeta.

La Comissió d’Ètica promou el coneixement de la Norma Ètica i de Conducta, assessora en la seva interpretació i aplicació i en controla el compliment.

Certificats de qualitat i sostenibilitat