En el marc de col·laboració amb Fundació Adecco, TDE ha participat en la jornada Per la Diversitat. A més, es va donar a conèixer el programa Pla Família, en què TDE participa activament des del 2019 donant suport a les famílies dels seus empleats i empleades amb l’objectiu d’ajudar les persones amb discapacitat a millorar la seva qualitat de vida i desenvolupar aptituds essencials per a l’ocupació.