COASHIQ (Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene en el trabajo de Industrias Químicas y Afines) reconeix TDE pels seus resultats en la prevenció d’accidents de treball, per haver registrat un Índex de Freqüència Zero durant tres anys consecutius.